Kontrolierė aptarė 5-11 klasių grįžimo mokytis kontaktiniu būdu klausimus su švietimo, mokslo ir sporto ministre J. Šiugždiniene

2021 04 26

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė, siekdama vaikų gerovės, taip pat siekdama aptarti ir spręsti klausimus, susijusius su 5 – 11 klasių mokinių grįžimu mokytis į mokyklas kontaktiniu būdu, 2021 m. balandžio 23 d. susitiko (nuotoliniu būdu) su švietimo, mokslo ir sporto ministre J. Šiugždiniene.

Susitikimo metu buvo aptarta susidariusi situacija, kylančios problemos, apsvarstytos lankstesnių sprendimų, sietinų su kontaktiniu vaikų ugdymu, galimybės, atkreiptas dėmesys į poreikį aiškiau ir išsamiau informuoti visuomenę apie planuojamas priemones vaiko teisės į mokslą įgyvendinimo srityje ir pan. Be minėto, buvo nutarta, bendradarbiaujant, organizuoti bendrus vaiko teisių apsaugos kontrolierės, švietimo, mokslo ir sporto ministrės bei kitų suinteresuotų institucijų (organizacijų) periodinius susitikimus, siekiant greičiau reaguoti į kylančius iššūkius ir rasti sprendimus, kurie leistų siekti visapusiškos vaikų gerovės.