Edita Žiobienė aplankė visus Lietuvoje veikiančius socializacijos centrus

2011 02 01
Šių specialiųjų auklėjimo įstaigų problemas kontrolierė ketina aptarti su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministru Gintaru Steponavičiumi.

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė aplankė visus Lietuvoje veikiančius socializacijos centrus.  Šių specialiųjų auklėjimo įstaigų problemas kontrolierė ketina aptarti su Lietuvos Respublikos  švietimo ir mokslo ministru Gintaru Steponavičiumi.    

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė šių metų sausį aplankė visus Lietuvoje veikiančius socializacijos centrus - Čiobiškio, Gruzdžių, Kauno, Vilniaus, Vėliučionių vaikų socializacijos centrus, Kauno vaikų socializacijos centrą „Saulutė“ ir Vaikų socializacijos centrą „Širvėna“. Du socializacijos centrai skirti mergaitėms, 5 – berniukams. Šiuo metu socializacijos centruose mokosi ir gyvena 185 vaikai (iš jų: 10 metų – 1; 12 metų -3; 13 metų – 14; 14 metų – 22; 15 metų – 49; 16 metų – 43; 17 metų – 53). Mergaičių socializacijos centruose gyvena 57 mergaitės, berniukų – 128 vaikai.

Vaikų socializacijos centro paskirtis – teikti vaikui socialinę, pedagoginę, psichologinę, specialiąją pedagoginę, informacinę arba kitą pagalbą, kuri padėtų pasiekti teigiamų vaiko elgesio pokyčių, čia padedama vaikui adaptuotis ir integruotis į visuomenę, tęsti mokymąsi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, suteikiama galimybė mokytis pagal pirminio profesinio mokymo programas.

Vaikas nukreipiamas į socializacijos centrą savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu, tačiau tik jeigu teismas duoda leidimą. Taip pat vaikas į socializacijos centrą gali būti siunčiamas tik teismo sprendimu. Šiuo atveju teismas vadovaujasi Baudžiamuoju kodeksu, kuriame kaip viena iš auklėjamojo poveikio priemonių yra vaiko siuntimas į specialią auklėjimo įstaigą.

Į vaikų socializacijos centrą gali būti siunčiamas tik 14 metų sukakęs vaikas. Jaunesnis vaikas gali būti siunčiamas tik išimtiniais atvejais.