Diskusija su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjais dėl nelydimų nepilnamečių užsieniečių globos nustatymo klausimų

2021 10 26

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas  kartu su Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga 2021 m. spalio 26 d. organizavo praktinę diskusiją nelydimų nepilnamečių užsieniečių, esančių Lietuvos Respublikoje, globos nustatymo klausimais.

Diskusijoje dalyvavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo apylinkių teismų teisėjai, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos atstovai, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos, Vidaus reikalų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos bei Migracijos departamento specialistai.

2021 m. vasarą padidėjus užsieniečių migracijai į Lietuvą, į šalį atvyko ir nelydimi nepilnamečiai. Tai ypatinga pažeidžiamų keliaujančių vaikų grupė. Pagal tarptautinius dokumentus, valstybės įpareigotos imtis visų būtinų priemonių siekiant užtikrinti tinkamą nelydimo  vaiko geriausių interesų atstovavimą - paskirti globėją nelydimam nepilnamečiui. Remiantis Lietuvos Respublikos užsieniečių teisinės padėties įstatymu, nelydimiems nepilnamečiams užsieniečiams, neatsižvelgiant į jų buvimo Lietuvos Respublikos teritorijoje teisėtumą, jų buvimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu teisės aktų nustatyta tvarka nedelsiant skiriamas atstovas.

Susitikimo metu buvo aptarta valstybės institucijų bei teismų netinkamai taikyta praktika, sprendžiant klausimus dėl nelydimo nepilnamečio užsieniečio teisės į tinkamą atstovavimą užtikrinimo, suformuluota pozicija dėl tolimesnės praktikos, galimybių tobulinti teisės aktus.