Diskusija dėl vaikų ir paauglių teismo pschiatrijos bei teismo psichologijos ekspertizių atlikimo terminų

2018 09 17

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė ir kontrolierės vyriausioji patarėja Eivilė Žemaitytė dalyvavo Seimo Lietuvos socialdemokratų darbo (LSDD) frakcijos organizuotoje apskritojo stalo diskusijoje dėl vaikų teismo psichiatrijos ekspertizių atlikimo terminų bei galimų sprendimų tobulinant Valstybinės  teismo psichiatrijos tarnybos darbą.

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė, atlikdama vaiko teisių padėties šalyje stebėseną ir vertinimą, nuolat akcentuoja vaiko teisių apsaugos ir vaiko teisėtų interesų užtikrinimo problemas, susijusias su ilgais ikiteisminių tyrimų baudžiamosiose bylose terminais, taip pat ilgai trunkančiu civilinių bylų, susijusių su vaikais, nagrinėjimu. Vienas iš veiksnių, galinčių daryti įtaką bylų nagrinėjimo trukmei yra ir teismo psichiatrinių, teismo psichologinių ekspertizių prieinamumo ir jų atlikimo operatyvumo  problemos, kurias sąlygoja ekspertų trūkumas.

Nors 2017 metais buvo stebimi teigiami pokyčiai trumpinant eiles ekspertiniams tyrimams atlikti bei pačių tyrimo atlikimo trukmę, 2018 metų duomenys rodo, kad  ekspertizės ikiteisminiuose tyrimuose trunka 5-6 mėnesius (įskaitant laukimo laiką), civilinėse bylose šis terminas dar ilgesnis.

Diskusijos iniciatoriai, apibendrinę diskusijos metu teiktus siūlymus, ketina teikti konkrečius pasiūlymus Vyriausybei dėl problemų sprendimo būdų ir priemonių.