Dėl vaikų priėmimo į darželius

2021 06 28

Kontrolierė 2020 metais atliko tyrimą dėl vaikų priėmimo į Kauno miesto darželius tvarkos, tačiau situacija ir šiandien kartojasi ir vėl sulaukiama tėvų nusiskundimų.

Kontrolierė Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimą, kuriame nustatyta, kad į savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes bus priimami tik tie vaikai, kurių abu tėvai yra deklaravę gyvenamąją vietą Kauno mieste arba motina (tėvas) turi dokumentais patvirtintą „vienintelio vaiko tėvo“ statusą (kitas iš tėvų: miręs; nenurodytas vaiko gimimo liudijime; teismo pripažintas dingusiu be žinios; teismo pripažintas nežinia kur esančiu; teismo pripažintas neveiksniu; atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje; vienam iš tėvų apribota valdžia; tėvai išsituokę ir vaikas gyvena su vienu iš tėvų, kai vaiko gyvenamoji vieta teismo sprendimu nustatyta su vienu iš vaiko tėvų), įvertino kaip prieštaraujantį VTAP įstatymui, kuriame įtvirtinta, kad kiekvienas vaikas turi lygias su kitais vaikais teises ir negali būti diskriminuojamas dėl savo arba savo tėvų ar kitų teisėtų vaiko atstovų lyties, amžiaus, tautybės, rasės, kalbos, tikėjimo, pažiūrų, socialinės, turtinės, šeimyninės padėties, sveikatos būklės ar kokių nors kitų aplinkybių; pagrindiniams vaiko teisių apsaugos principams: visur ir visada pirmiausia atsižvelgti į geriausius vaiko interesus; vaiko teisę naudotis visomis teisės aktuose nustatytomis vaiko teisėmis bei laisvėmis; turėti lygias su kitais vaikais teises.

Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimo teisėtumas, jo atitikimas aukštesnės galios teisės aktams (teisės aktui ar jo daliai) yra nagrinėjamas administraciniame teisme.