Aptarti nepagrįstai ilgi vaikų ir paauglių teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizių atlikimo terminai

2018 06 26

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė ir kontrolierės vyriausioji patarėja Eivilė Žemaitytė 2018-06-26 dalyvavo Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos posėdyje, kurio metu siekta įvertinti priežastis, nesusijusias su žmogiškųjų išteklių (teismo ekspertų trūkumu), dėl kurių susidaro nepagrįstai ilgi teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizių atlikimo terminai bei nustatyti problemų sprendimo priemones Strateginėse teismo ekspertizės srities kryptyse ir prioritetuose 2017-2019 metams.

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė, vykdanti vaiko teisių padėties stebėseną šalyje, dar 2012 metais, remdamasi atlikto tyrimo rezultatais (plačiau – vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus 2012-10-17 pažyma Nr. (6.6.-2012-250)-PR-224 Dėl teismo psichologinių, teismo psichiatrinių ekspertizių bei specialistų tyrimų, atliekamų Valstybinėje teismo psichiatrijos tarnyboje, prieinamumo, atlikimo terminų problemų bei jų įtakos vaikų, dalyvaujančių baudžiamajame ir civiliniame procesuose, teisių ir teisėtų interesų apsaugos užtikinimui, http://www.vtaki.lt/lt/teisine-informacija/vaiko-teisiu-padeties-vertinimas/atlikti-tyrimai-ir-apibendrinimai), konstatavo, jog terminai, per kuriuos šiuo metu yra atliekamos teismo psichologijos, teismo psichiatrijos ekspertizės nepilnamečiams (aptariamuoju laikotarpiu baudžiamosiose bylose truko vidutiniškai apie 3-4 mėnesius, civilinėse – apie 5-6 mėnesius), pažeidžia vaiko teises.

Apie šio tyrimo rezultatus buvo informuotos Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba, Sveikatos apsaugos ministerija, Teisingumo ministerija bei Generalinė prokuratūra ir prašyta, plėtojant šių institucijų tarpusavio bendradarbiavimą apsvarstyti galimas priemones, leisiančias užtikrinti savalaikį teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizių atlikimą.

2012 m. lapkričio 6 d. buvo priimtas Sveikatos sistemos įstatymo 29 straipsnio pakeitimo įstatymas, pagal kurį teismo psichiatrijos ekspertizę gali atlikti ne tik Valstybinės teismo psichiatrijos tarnyboje dirbantys teismo ekspertai, bet ir privatūs teismo ekspertai, turintys teismo psichiatro eksperto kvalifikaciją, įrašyti į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą, buvo sprendžiamas žmogiškųjų išteklių klausimas Valstybinėje teismo psichiatrijos tarnyboje, tobulintas darbo organizavimas, reglamentuota teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizių atlikimo eiga, tačiau, kaip parodė stebėsena, šios priemonės nedavė tvaraus ir ilgalaikio rezultato.

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė, įvertinusi 2018 metų duomenis apie vaikų psichiatrinės, vaikų psichologinės teismo ekspertizės atlikimo trukmę (baudžiamosiose bylose ne mažiau 6 mėn.), sąlygojančias nepagrįstai ilgus ikiteisminio tyrimo baudžiamosiose bylose terminus ir vaiko teisių pažeidimus, pakartotinai kreipėsi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę, Sveikatos apsaugos, Teisingumo ministerijas, Valstybinę teismo psichiatrijos tarnybą, prašydama iš esmės spręsti problemas ir ieškoti tvarių nurodytos problemos sprendimo būdų. Apie situaciją informuotas ir Seimo Žmogaus teisių komitetas.