Korupcijos prevencijos priemonių vykdytojai/atsakingi asmenys:

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus patarėja Roma Vaičiulytė, roma.vaiciulyte@vtaki.lt, (8 5) 249 9307