Gražina Imbrasienė

2000 - 2005 m. vaiko teisių apsaugos kontrolierė

Trumpa biografija

Gimė 1950 m. birželio 10 d. 1977 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. Specialybė – teisininkė. Dirbo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolėje - juriskonsulte, Finansų ministerijoje – Juridinio skyriaus viršininke, Lietuvos bankų asociacijoje – juriskonsulte. 1996 m. lapkričio 25 d. - 2000 m. spalio 18 d. buvo Seimo nare. Nuo 2000 m. lapkričio 1 d. Seimo 2000 m. spalio 12 d. nutarimu Nr. VIII-2019 "Dėl vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus skyrimo” paskirta vaiko teisių apsaugos kontroliere.

Nuo 2003 metų Tarptautinės Šypsenos Ordino Tarybos narė.