Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos darbo apmokėjimo sistemos aprašas, patvirtintas  Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus 2023 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-14 pdf (271 KB )